,
-
-
Saint-Gobain PAM
Naval
Hogfors
, -

-

- Saint-Gobain PAM , .

STANDARTEXPRESS
: 60-2000 60-1200
:10-40 10-40
Masterpipe 2008-2017 | | | | | : , 01042, ,
01042 . 18, 4
04053 . 52/58, . 1
.: + 38 (044) 284-24-83
: +38 (044) 224-58-48